Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičské desatero

  • Nehledej v dobrovolném sboru hasičském zisku,ni slávy,nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí
  • jsi-li hasičským dobrovolníkem,buď jím celou duší a celý tělem,nemáš-li dobré vůle,nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž
  • buď obětavý a statečný,ale jednej vždy s rozvahou,zbytečně nevydávej se nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví
  • jsi-li činovníkem,nevypínej se nad jiné,ale pamatuj,že ti,kteří tě zvolili,očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše
  • bratry své považuj za rodné,jsi-li vzdělanější,nepohrdej jimi,ale hleď se jich povznést
  • pamatuj,žena hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá,šlechetná a vlastenecká,v pospolitém jednání počestná a vlídná
  • užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit
  • nevyvolávej ve spolku různic,sporů a pohoršení,ale příčiň se kvůli dobré věci,abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil
  • máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka,pamatuj,že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě,ale zařízení,jehož odznak nosíš
  • jsi-li členem hasičské dobrovolnosti,pak se tímto desaterem riď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem